TRAPP

Hver måned leveres og tilpasses 50 eller flere høykvalitets trapper over hele Norge og Europa fra fabrikken. Våre trapper er produsert fra tømmer som har blitt håndplukket av en av våre egne eksperter. Deretter lagres det i vårt tilrettelagte klima- og trykkontrollerte lagerrom som har et perfekt fuktnivå for tømmer. Fabrikken og montørene har lang erfaring med å levere trapper til det norske markedet.