«Vi holder på og restaurere et eldre hus og har vert på leting etter en trapp fra andre til tredje etasje. Trappa vi ville ha er en 90 gr. trapp til høyre, med sving på innerste vange. Vi ville også ha trappetrinn, rekkverk, topp på meglere og returrekkverk i eik. Dette er mulig å få kjøpt hos flere av de vanlige trappeprodusenter her, men er som oftesr svært dyrt. Vi søkte en del på «nettet» og kom over «tre-trapper.no» Vi tok kontakt med firma, som har en svært god og oversiktig hjemmeside, og fikk pris på en trapp som vil likte godt. En representant fra firma kom hjem til oss og målte opp trappeåpningen med svært moderne teknologisk utstyr. Vi fikk avtale om leveringstidspunkt og montering.  To montører kom med trappa til avtalt tid, og monterte trappa på 6-7 timer. Svært dyktige og flinkt folk. Vi er kjempefornøygde med trappa, og god service.
Vil også anbefale firma «tre-trapper.no» til andre!»

Gunnar Fresvik Hovland